ထုတ်လုပ်မှု ပစ္စည်းကိရိယာ

ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်ကိုယ်ပိုင်ဆေးထိုးခြင်းမှို၊ စာရွက်သတ္တု၊ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ကုန်မတူကွဲပြားမှုကိုအာမခံကူညီပေးသည်။ T30 CNC ဆုံလည်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သတ္တုထုတ်ကုန်များ၏တိကျမှုကိုအာမခံပေးနိုင်သည်။